Mezuniyet İçin 240 AKTS Şartı Hk.

Hazırlık sınıfından başarılı olarak birinci sınıfta Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almayan 2013 yılı ve sonrası girişli öğrenciler mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS şartını sağlayamamaktadır

Bu durumdaki öğrencilerin yönetmeliğe göre eksik AKTS problemi yaşamamaları ve bu durumun mezuniyetlerine bir engel teşkil etmemesi için mezuniyet aşamasına kadar SEÇMELİ derslerden en az 4 AKTS'lik daha ders almaları gerekmektedir.  (AKTS eksiğinin tamamlanması için bulunulan dönemde veya alttan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri alınamaz! )

Bir dönemde alınabilecek maksimum 30 AKTS kısıtından dolayı AKSİS üzerinden seçmeli ders alamayan öğrencilerin aşağıdaki dilekçe örneğini doldurup danışmanlarına onaylatarak Öğrenci İşlerine başvurmaları gerekmektedir. 

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.


Dilekce-Örnegi